Kålviks Varv

Edshult 493

474 94 Hälleviksstrand

Tel: 0304-21661

Email b@kalvik.se

 

 

 

  • lillakålvik