Mattis transporterar och hanterar båtarna. Han är dessutom en mycket skicklig mekaniker.

När han inte mekar, kan man ibland se honom när han metar.

0304-216 61