Mirek började på Kålviksvarv 2007. Han ser till att båtarna går i sjön i tid och omvänt att det kommer upp på land. Det är Mirek som till stora delar leder arbetet med båtunderhåll så som tvätt, polering och målning. Underhållet av maskiner, vaggor och trailers hade inte varit vad den är idag utan honom.

0304-216 61